Hermetyzacje

Zastosowanie hermetyzacji pomaga zapobiec rozprzestrzenianiu się odorów, zmniejsza uciążliwość oczyszczalni dla mieszkańców oraz korzystnie wypływa na środowisko naturalne. Hermetyzacja pozwala na eliminacje wpływu czynników zewnętrznych na pracę oczyszczali. Dodatkowo firma ASC proponuje systemy oczyszczania powietrza z odorów w celu całkowitej eliminacji bakterii, grzybów i uciążliwych gazów powstających w trakcie procesów technologicznych.
Zastosowane materiały kompozytowe są lekkie i wytrzymałe, co pozwala na ich długoletnią eksploatację.

   O nas

   Głównym przedmiotem działalności spółki ASC Artur Szczelina jest projektowanie oraz wykonawstwo urządzeń do usuwania odorów i zanieczyszczeń. W swoim portfolio firma posiada adsorbery, absorbery oraz rozwiązania skruberowe (mokre oczyszczanie gazu). Ponadto firma zajmuje się hermetyzacjami zbiorników oraz odstojników.

    

   Firma ASC specjalizuje się również w renowacjach, uszczelnieniach i naprawach powierzchni betonowych jak i również zbiorników stalowych za pomocą żywic. Nasze żywice mają atest PZH co pozwala na ich zastosowanie w kontakcie z wodą pitną. Dokonujemy reprofilacji bieżni zgarniaczy na oczyszczalniach ścieków. Projektujemy i wykonujemy bieżnie podgrzewane.