Adsorbery z regeneracją

Adsorber z regeneracją składa się z dwóch modułów adsorpcyjnychadsorbery  pracujących naprzemiennie oraz systemu desorpcji. Jeden moduł pracuje, drugi w tym czasie jest regenerowany, po nasyceniu się złoża następuje zmiana. Adsorbery z regeneracją są to urządzenia do pracy ciągłej z dużymi strumieniami zanieczyszczeń. Rodzaj złoża, wielkość oraz kształt dobierany jest indywidualnie w zależności od adsorbowanych substancji. Zastosowanie do usuwania ,amoniaku (NH3), siarkowodoru (H2S), benzenu, toluenu, opary benzyny, nafty, węglowodorów aromatycznych. Adsorbery takie mają zastosowanie przy przepompowniach paliw, stacjach rozładowczych, stanowiskach napełniania cystern, stacjach benzynowych i przy oddychaniu zbiorników.

    O nas

    Głównym przedmiotem działalności spółki ASC Artur Szczelina jest projektowanie oraz wykonawstwo urządzeń do usuwania odorów i zanieczyszczeń. W swoim portfolio firma posiada adsorbery, absorbery oraz rozwiązania skruberowe (mokre oczyszczanie gazu). Ponadto firma zajmuje się hermetyzacjami zbiorników oraz odstojników.

     

    Firma ASC specjalizuje się również w renowacjach, uszczelnieniach i naprawach powierzchni betonowych jak i również zbiorników stalowych za pomocą żywic. Nasze żywice mają atest PZH co pozwala na ich zastosowanie w kontakcie z wodą pitną. Dokonujemy reprofilacji bieżni zgarniaczy na oczyszczalniach ścieków. Projektujemy i wykonujemy bieżnie podgrzewane.